Zomerweek / Summercourse (volzet / full )

Masterclass Letterzetten / Masterclass Typography

met / with Thomas Gravemaker

10 – 14 / 07 / 2023 – English below

Programma

Zowel beginnende als meer ervaren letterzetters zijn welkom tijdens deze vijfdaagse zomerweek. Op basis van je ervaring maak je kennis met de kunst van het letterzetten, of ga je verder met de fijnere details. Bij de voorbereiding van de masterclass vragen we aan de deelnemers wat ze graag willen leren. Daarmee gaan we aan de slag om een programma op maat uit te werken. We lanceren ook een thema voor de werkweek. Op basis van het thema en het leerprogramma werken we aan één of meerdere uitgaven. Aan het eind van de workshop gaan de deelnemers naar huis met een complete set van al het drukwerk van de week.

Over Thomas

Thomas Gravemaker (LetterpressAmsterdam) brengt meer dan 50 jaar ervaring mee in boekdruk, typografie en vormgeving. Hij kent als geen ander de werkprocessen die bij het handzetten komen kijken en heeft uitgebreide internationale ervaring bij het begeleiden van workshops. Thomas werkte jarenlang als typografisch vormgever in Londen. Later verhuisde hij naar Parijs waar hij aan het hoofd stond van een ontwerpstudio en een eigen studio opende. In 2012 keerde hij terug naar Amsterdam waar hij in zijn eigen werkplaats zijn passie voor boekdruk en vormgeving doorgaf aan tal van leerlingen. In maart 2022 droeg hij de studio over aan drie van zijn leerlingen. In 2023 is Thomas ook ‘Printer in Residence’ aan de Bodleian Libary van de Universiteit van Oxford.

Meer info over Thomas vind je op Facebook: https://www.facebook.com/letterpressamsterdam

Lunches

We verzorgen je goed tijdens de week met heerlijke vegetarische lunches en allerlei lekkers. Met de deelnemers die dat wensen, organiseren we het avondmaal kostendelend. Deelnemers die kamperen, zorgen voor hun eigen ontbijt. Er is een koelkast waar je eten kan bewaren en een supermarkt vlakbij.

Kamperen

Tijdens de zomerweek is kamperen mogelijk in de tuin. Breng dan je eigen tent mee. Kamperen kost 5,00 euro/nacht. Er is sanitair en douchen kan in huis. 

Wil je in de buurt overnachten? Lees hier meer.

Datum

 • van maandag 10 tot en met vrijdag 14 july 2023
 • van 9.30 uur tot 17.30 uur, met middagpauze.

Prijs

 • Korting: 460,00 euro
 • Basis: 560,00 euro
 • Extra: 660,00 euro

Lees hier meer over ons prijssysteem

Inbegrepen

 • Begeleiding, verzekering, materiaal, koffie en thee, en heerlijke vegetarische lunches.

Lesgever

 • Thomas Gravemaker, met assistentie van Niels Goovaerts
 • Talen: Nederlands, Engels, Frans en Duits

Inschrijven?

Deze workshop is helaas volzet. Je kan wel nog inschrijven op de wachtlijst.

Stuur een mail naar workshops@ateliert.be met de titel van de cursus en je naam. Je krijgt snel een bevestiging.

Lees meer over inschrijven en annuleren

Programme

Both novice and more experienced typesetters are welcome during this five-day summer week. Based on your experience, you will be introduced to the art of typesetting, or go further into the finer details. When preparing for the master class, we ask participants what they would like to learn. With that, we work out a tailor-made programme. We also launch a theme for the working week. Based on the theme and the learning programme, we work on one or more issues. At the end of the workshop, participants go home with a complete set of all the week’s print work.

About Thomas

Thomas Gravemaker (LetterpressAmsterdam) brings more than 50 years of experience in letterpress, typography and design. He knows like no other the working processes involved in manual typesetting and has extensive international experience in guiding workshops. Thomas worked as a typographic designer in London for many years. He later moved to Paris where he headed a design studio and opened his own. In 2012, he returned to Amsterdam where he passed on his passion for letterpress printing and design to numerous students in his own workshop. In March 2022, he handed over the studio to three of his apprentices. In 2023, Thomas will also be ‘Printer in Residence’ at Oxford University’s Bodleian Libary.

Find out more about Thomas on Facebook: https://www.facebook.com/letterpressamsterdam

Lunches

We take good care of you during the week with delicious vegetarian lunches and all kinds of goodies. With those participants who wish to do so, we organise dinner on a cost-sharing basis. Participants who camp provide their own breakfast. There is a fridge where you can store food and you find a supermarket nearby.

Camping

During the summer week, camping is possible in the garden. Bring your own tent. Camping costs €5.00/night. There are sanitary facilities and you can take a shower in the house.

Want to stay overnight in the area? Read more here.

Date

 • From Monday 10 to Friday 14 July 2023
 • From 9.30 a.m. to 5.30 p.m., with lunch break.

Price

 • Discount: 460.00 euro
 • Basic: 560.00 euro
 • Extra: 660.00 euro

Read more about our price system

Included

 • Guidance, insurance, materials, coffee and tea, and delicious vegetarian lunches.

Teacher

 • Thomas Gravemaker, with assistance from Niels Goovaerts
 • Languages: Dutch, English, French and German

Register?

Unfortunately, this workshop is full. However, you can register on the waiting list.

Send an email to workshops@ateliert.be with the title of the course and your name. You will recieve a confirmation soon.

Read more about how to register and cancellation.