Prijzen

Omdat we rekening willen houden met ieders mogelijkheden hanteren we drie verschillende prijzen: 

  • een goedkopere prijs (korting)
  • de standaardprijs (basis)
  • een hogere prijs (extra) 

Betaalt iedereen de standaard prijs? Dan komen we net uit de kosten en kan onze werking blijven bestaan. Heb je wat meer ruimte? Dan kan je misschien de extra prijs (+20%) betalen. Daarmee maak je het mogelijk om dit prijzensysteem vol te houden en je zorgt mee voor wat ruimte voor het atelier om verder te investeren in de werking. Heb je het wat minder ruim? Dan maakt de kortingsprijs (-20%) het misschien wat gemakkelijker om toch deel te nemen.

Je bent helemaal vrij in je keuze, we spreken er niemand op aan. In elk geval is alles in de prijs inbegrepen, ongeacht welke prijs je betaalt. We behandelen elke betaling discreet.

Prices

As we want to take into account everyone’s possibilities, we use three different prices:

  • a cheaper price (discount)
  • the standard price (basic)
  • a higher price (extra).

Does everyone pay the standard price? Then we just break even and are able to continue our project. Do you have a bit more margin? Then you can opt for the higher price (+20%). By doing so, you make it possible to maintain this pricing system and you help to further invest in the organisation. Do you have a bit less room? Then the discount price (20%) might make it easier for you to participate anyway.

You are completely free in your choice. In any case, everything is included, no matter which price you pay. We treat every payment with discretion.