Meet the Artist: posters met / with Armina Ghazaryan

28 – 30 / 04 / 2023 – English below

Programma

Tijdens deze driedaagse Meet-the-Artist-workshop maak je kennis met het werk van Armina Ghazaryan. Armina laat haar werk zien en vertelt meer over haar werkmethode. Daarna ga je onder haar begeleiding zelf aan de slag. Je duikt in de uitgebreide collectie houten en loden letters van Atelier t en je verkent de mogelijkheden om met het aanwezige materiaal levendige affiches met een twist te ontwerpen. Je drukt je affiche op een van de proefpersen en je gaat naar huis met enkele exemplaren van je eigen affiche en die van de andere deelnemers.

Over Armina

Armina Ghazaryan (°1979, Jerevan) woont in Gent en is freelance grafisch ontwerper en letterpress drukker. Ze studeerde design aan de Staatsacademie voor Beeldende Kunsten in Jerevan en grafisch ontwerp aan Sint Lucas in Gent. In 2008 trad ze toe tot het drukkersteam van het Industriemuseum te Gent, waar ze affiches ontwerpt en zet met houten en metalen letters. Ze catalogiseert er ook de collectie houten drukletters van het museum. 

Armina is actief betrokken bij de werking van de drukkerij-afdeling van het museum en organiseert er workshops letterzetten voor schoolgroepen en individuen. Haar grafische werk is opgenomen in verschillende publicaties van Gestalten, Rockport, Rotovision en BIS uitgevers.

Meer info over Armina vind je hier: www.typeand.press en www.letterpresscorner.com

Datum

 • vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 april 2023
 • van 9.30 uur tot 17.00 uur, met middagpauze.

Prijs

 • Korting: 240,00 euro
 • Basis: 300,00 euro
 • Extra: 360,00 euro

Lees hier meer over ons prijssysteem

Inbegrepen

 • Begeleiding, verzekering, materiaal, koffie en thee
 • Breng je eigen lunch mee. Dicht bij het atelier vind je een supermarkt.

Lesgever

 • Armina Ghazaryan, met assistentie van Niels Goovaerts
 • Talen: Nederlands, Engels en Frans

Inschrijven?

Stuur een mail naar workshops@ateliert.be met de titel van de cursus en je naam. Je krijgt snel een bevestiging.

Lees meer over inschrijven en annuleren en over overnachten in de buurt

Programme

This three-day Meet-the-Artist workshop will introduce you to Armina Ghazaryan’s work. Armina will show you her work and tell you more about her working method. You will then get to work yourself under her guidance. You will dive into Atelier t’s extensive collection of wooden and lead letters and explore the possibilities of using the available material to design lively posters with a twist. You will print your poster on one of the proof presses and go home with several copies of your own poster and those of the other participants.

About Armina

Armina Ghazaryan (b 1979, Yerevan) lives in Ghent and is a freelance graphic designer and letterpress printer. She studied design at the State Academy of Fine Arts in Yerevan and graphic design at Sint Lucas in Ghent. In 2008, she joined the printing team of the Industriemuseum in Ghent, where she designs and typesets posters with wooden and metal letters. She also catalogues the museum’s collection of wooden printing letters.

Armina is actively involved in the operation of the museum’s printing department and organises typesetting workshops for school groups and individuals. Her graphic work has been included in several publications by Gestalten, Rockport, Rotovision and BIS publishers.

More info on Armina can be found here: www.typeand.press and www.letterpresscorner.com

Date

 • Friday 28, Saturday 29 and Sunday 30 April 2023
 • From 9.30 a.m. to 5 p.m., with lunch break.

Price

 • Discount: 240.00 euro
 • Basic: 300.00 euro
 • Extra: 360.00 euro

Read more about our price system

Included

 • Guidance, insurance, materials, coffee and tea
 • Bring your own lunch. You will find a supermarket close to the workshop.

Teacher

 • Armina Ghazaryan, with assistance from Niels Goovaerts
 • Languages: Dutch, English and French

Register?

Send an email to workshops@ateliert.be with the title of the course and your name. You will recieve a confirmation soon.

Read more about how to register and cancellation and about staying overnight