Het nieuwe atelier / The new studio

Op de plaats van onze oude stal verrijst een nieuw atelier. Het oude gebouw kon helaas niet verbouwd worden, dus werd het gesloopt. In het atelier vinden onze persen en de collectie loden en houten letters een nieuw onderdak.

A new studio is being built on the site of our old stable. Unfortunately, the old building could not be rebuilt, so it had to be demolished. In the workshop, our presses and the collection of lead and wooden letters find their new home.